Оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг

Номер 22-17-037
  • Прикачени файлове (6)
Документация
    Обява с приложения 22 17 037 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069592752
Удостоверено време: 20.04.2017 16:35:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    удължаване на срока 22-17-037 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070154327
Удостоверено време: 12.05.2017 10:08:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070574982
Удостоверено време: 26.05.2017 15:09:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071849490
Удостоверено време: 28.06.2017 14:30:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071849494
Удостоверено време: 28.06.2017 14:30:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073550761
Удостоверено време: 25.08.2017 12:41:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.