Разработване, внедряване, обучение и поддръжка на интегрирана информационна система за подпомаганe администрирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Номер 22-17-039
  • Прикачени файлове (5)
Документация
    22-17-039 документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069732995
Удостоверено време: 24.04.2017 16:22:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в Официален вестник на Европейския съюз Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069745711
Удостоверено време: 25.04.2017 11:07:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069925863
Удостоверено време: 03.05.2017 15:56:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение № РД-02-14-368 от 12.05.2017 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070169422
Удостоверено време: 12.05.2017 16:03:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление - прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000070634224
Удостоверено време: 29.05.2017 10:58:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.