„Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на аудио и видео комуникации със заинтересовани страни по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.“

Номер 22-18-033
  • Прикачени файлове (6)
Документация
    ОП-аудио и видео комуникации Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080952548
Удостоверено време: 11.04.2018 16:47:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    АОП-информация за удължаване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082039250
Удостоверено време: 26.04.2018 10:52:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение №1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081599443
Удостоверено време: 20.04.2018 09:41:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084891183
Удостоверено време: 05.06.2018 10:44:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084891928
Удостоверено време: 05.06.2018 10:51:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    ДОГОВОР РД-02-37-69 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090848192
Удостоверено време: 18.09.2018 11:25:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.