АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА В МРРБ ЗА СРОК ОТ 1 (ЕДНА) ГОДИНА

Номер 22-18-049
  • Прикачени файлове (5)
Документация
    Договор РД-02-29-266 от 10.08.2018 год. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089970874
Удостоверено време: 15.08.2018 11:06:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 22-18-049 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086357665
Удостоверено време: 22.06.2018 17:13:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088130302
Удостоверено време: 16.07.2018 10:50:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088130353
Удостоверено време: 16.07.2018 10:51:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    документация за профил на купувача Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084400384
Удостоверено време: 29.05.2018 17:01:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.