ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „КУРИЕРСКИ УСЛУГИ“

Номер 23-16-064

Всички документи, свързани с провеждането и възлагането на обществената поръчка, както и сключените договори, се намират на следния адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/2316064/Forms/AllItems.aspx

  • Прикачени файлове (2)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор куриерски Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094837668
Удостоверено време: 29.01.2019 14:08:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096282476
Удостоверено време: 27.02.2019 15:57:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (2)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.