Доставка на „Дисков масив за съхраняване на данни от тип SAN с висока производителност, вътрешна резервираност и възможност за динамично преразпределение на данните в зависимост от честотата на ползването им“

Номер 23-17-045
  • Прикачени файлове (11)
Документация
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069897749
Удостоверено време: 02.05.2017 17:04:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069897753
Удостоверено време: 02.05.2017 17:05:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069898530
Удостоверено време: 02.05.2017 17:40:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069925750
Удостоверено време: 03.05.2017 15:53:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072712636
Удостоверено време: 25.07.2017 14:48:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000071614677
Удостоверено време: 22.06.2017 17:09:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072712604
Удостоверено време: 25.07.2017 14:47:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072712617
Удостоверено време: 25.07.2017 14:47:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072712627
Удостоверено време: 25.07.2017 14:48:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074021747
Удостоверено време: 13.09.2017 16:40:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072269135
Удостоверено време: 10.07.2017 14:49:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.