Консултантски услуги за изготвяне на становища, анализи, договори, документи, предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързани със стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услугите, в пет обособени позиции

Номер 24-17-011
  • Прикачени файлове (33)
Документация
    документация за 24-17-011 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068277905
Удостоверено време: 17.03.2017 12:55:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД-02-14-851 от 11 10 2017 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074690392
Удостоверено време: 11.10.2017 16:15:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за избор на изпълнител № РД 02-14-551 от 30.05. 18 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084473773
Удостоверено време: 30.05.2018 15:18:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление изпратено на 14.03.17г. в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000068277912
Удостоверено време: 17.03.2017 12:55:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 1, 2, 3 и 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076850760
Удостоверено време: 11.01.2018 12:58:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112225345
Удостоверено време: 11.11.2019 14:01:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112311091
Удостоверено време: 13.11.2019 14:01:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор за ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122729560
Удостоверено време: 24.04.2020 15:31:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за ОП 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122729607
Удостоверено време: 24.04.2020 15:31:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122733835
Удостоверено време: 24.04.2020 16:23:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор за ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122733871
Удостоверено време: 24.04.2020 16:24:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване 24-17-011 ОП5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122872471
Удостоверено време: 28.04.2020 17:05:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснения по документацията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000069236763
Удостоверено време: 10.04.2017 16:45:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072042727
Удостоверено време: 03.07.2017 14:34:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072042782
Удостоверено време: 03.07.2017 14:35:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689851
Удостоверено време: 11.10.2017 16:00:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689868
Удостоверено време: 11.10.2017 16:01:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689927
Удостоверено време: 11.10.2017 16:02:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689945
Удостоверено време: 11.10.2017 16:03:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 7 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689959
Удостоверено време: 11.10.2017 16:03:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 8 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074689979
Удостоверено време: 11.10.2017 16:03:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад част 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074690017
Удостоверено време: 11.10.2017 16:04:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад част 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074690093
Удостоверено време: 11.10.2017 16:06:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията от 18.05.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084474052
Удостоверено време: 30.05.2018 15:21:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 от 12.04.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084474122
Удостоверено време: 30.05.2018 15:21:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 от 03.05.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084474171
Удостоверено време: 30.05.2018 15:22:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 от 18.05.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000084474227
Удостоверено време: 30.05.2018 15:23:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076850705
Удостоверено време: 11.01.2018 12:55:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076850728
Удостоверено време: 11.01.2018 12:56:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения по обособена позиция 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076850736
Удостоверено време: 11.01.2018 12:57:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    договор с приложения обособена позиция 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076850747
Удостоверено време: 11.01.2018 12:57:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор за обособена позиция 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112225400
Удостоверено време: 11.11.2019 14:02:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074161908
Удостоверено време: 19.09.2017 14:41:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (33)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.