Изготвяне на оценка на правото на строеж върху имот-публична държавна собственост, представляващ морско дъно, необходим за реализацията на обект: Разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение "КРЗ ПОРТ БУРГАС"

Номер 24-17-074
  • Прикачени файлове (13)
Документация
    24-17-074 профил на купувача Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074371314
Удостоверено време: 28.09.2017 12:12:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074371265
Удостоверено време: 28.09.2017 12:11:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077006718
Удостоверено време: 17.01.2018 16:34:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка_php Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000074371275
Удостоверено време: 28.09.2017 12:11:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка- РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079759667
Удостоверено време: 26.03.2018 16:22:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083363764
Удостоверено време: 15.05.2018 13:36:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075845790
Удостоверено време: 28.11.2017 16:29:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - утвърден Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077006642
Удостоверено време: 17.01.2018 16:32:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077006668
Удостоверено време: 17.01.2018 16:33:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077006689
Удостоверено време: 17.01.2018 16:33:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077006704
Удостоверено време: 17.01.2018 16:34:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор 24-17-074 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000079759961
Удостоверено време: 26.03.2018 16:25:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076701608
Удостоверено време: 05.01.2018 11:39:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.