ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА 5 БРОЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ОТКРИТИ В ИМОТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЯЗОВИР „ЛУДА ЯНА“ И ПСПВ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Номер 24-17-078
  • Прикачени файлове (15)
Документация
    Документация 24-17-078 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075196560
Удостоверено време: 01.11.2017 12:57:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор РД-02-29-108 от 29.03.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082140210
Удостоверено време: 27.04.2018 15:10:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075196593
Удостоверено време: 01.11.2017 12:58:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075202998
Удостоверено време: 01.11.2017 16:00:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение № РД-02-14-120 от 12.02.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077788398
Удостоверено време: 12.02.2018 15:17:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075196629
Удостоверено време: 01.11.2017 12:59:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075233465
Удостоверено време: 02.11.2017 17:20:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082140177
Удостоверено време: 27.04.2018 15:09:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093832196
Удостоверено време: 27.12.2018 11:44:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол_2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076826448
Удостоверено време: 10.01.2018 15:15:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад изх.№ 91-М-176 от 08.02.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077788210
Удостоверено време: 12.02.2018 15:14:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077788319
Удостоверено време: 12.02.2018 15:16:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077788331
Удостоверено време: 12.02.2018 15:16:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077788352
Удостоверено време: 12.02.2018 15:16:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077027262
Удостоверено време: 18.01.2018 12:37:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.