АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА РАМКА И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Номер 24-17-084
  • Прикачени файлове (14)
Документация
    24-17-084press Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075078270
Удостоверено време: 27.10.2017 11:20:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за откриване РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075078365
Удостоверено време: 27.10.2017 11:23:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077690660
Удостоверено време: 08.02.2018 17:22:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075078323
Удостоверено време: 27.10.2017 11:21:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка TED Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000075078349
Удостоверено време: 27.10.2017 11:22:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080404611
Удостоверено време: 03.04.2018 11:26:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090857766
Удостоверено време: 18.09.2018 14:34:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076240017
Удостоверено време: 14.12.2017 15:40:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077690629
Удостоверено време: 08.02.2018 17:21:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077690642
Удостоверено време: 08.02.2018 17:21:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077690648
Удостоверено време: 08.02.2018 17:22:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077690652
Удостоверено време: 08.02.2018 17:22:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000080404346
Удостоверено време: 03.04.2018 11:24:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне на цени Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077023232
Удостоверено време: 18.01.2018 10:47:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.