Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие

Номер 24-17-097
  • Прикачени файлове (9)
Документация
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076699722
Удостоверено време: 05.01.2018 10:43:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000076699856
Удостоверено време: 05.01.2018 10:47:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение_Изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077361238
Удостоверено време: 29.01.2018 16:38:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078926261
Удостоверено време: 15.03.2018 15:09:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключен договор - картиране-podpisano Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083367519
Удостоверено време: 15.05.2018 14:18:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключен договор - картиране АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083887730
Удостоверено време: 22.05.2018 13:56:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Доклад_Комисия Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077361279
Удостоверено време: 29.01.2018 16:39:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол_Комисия Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077361304
Удостоверено време: 29.01.2018 16:39:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор за обществена поръчка и приложения към него Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078926392
Удостоверено време: 15.03.2018 15:10:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.