Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции

Номер 24-18-006
  • Прикачени файлове (35)
Документация
    документация за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077380133
Удостоверено време: 30.01.2018 10:51:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Информация производство по обжалване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000078107908
Удостоверено време: 22.02.2018 12:19:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за извменение ЕВ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083258679
Удостоверено време: 14.05.2018 09:40:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Информация при производство по обжалване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083993348
Удостоверено време: 23.05.2018 17:21:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077351012
Удостоверено време: 29.01.2018 13:49:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
    Решение за одобряване на обявление за изменение подписано Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083081986
Удостоверено време: 11.05.2018 11:38:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083082019
Удостоверено време: 11.05.2018 11:39:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089229811
Удостоверено време: 02.08.2018 10:45:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089358116
Удостоверено време: 04.08.2018 12:02:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900101
Удостоверено време: 28.12.2018 16:55:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за обществена поръчка (1) Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077351056
Удостоверено време: 29.01.2018 13:50:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление с дата на изпращана до ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077351086
Удостоверено време: 29.01.2018 13:50:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение или допълнителна информация
    Обявление ОВ S149 от 04082018 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089358094
Удостоверено време: 04.08.2018 12:01:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка до ОВ на ЕС_ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105363556
Удостоверено време: 19.07.2019 12:28:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка до ОВ на ЕС_ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105363576
Удостоверено време: 19.07.2019 12:28:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор - обособена позиция № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000145917496
Удостоверено време: 30.03.2021 16:15:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор - обособена позиция № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000145917537
Удостоверено време: 30.03.2021 16:15:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000077705904
Удостоверено време: 09.02.2018 10:33:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000082952829
Удостоверено време: 09.05.2018 17:25:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение еЕЕДОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083303296
Удостоверено време: 14.05.2018 17:30:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    espd-request Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083303858
Удостоверено време: 14.05.2018 17:40:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083386854
Удостоверено време: 15.05.2018 18:09:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083617876
Удостоверено време: 18.05.2018 15:10:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083817250
Удостоверено време: 21.05.2018 17:24:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Разяснение № 6 от 23.05.2018 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083991076
Удостоверено време: 23.05.2018 16:50:09
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092198373
Удостоверено време: 02.11.2018 15:46:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093899997
Удостоверено време: 28.12.2018 16:52:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900006
Удостоверено време: 28.12.2018 16:52:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900018
Удостоверено време: 28.12.2018 16:53:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900041
Удостоверено време: 28.12.2018 16:53:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 6 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900049
Удостоверено време: 28.12.2018 16:53:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093900086
Удостоверено време: 28.12.2018 16:54:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения за обособена позиция 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105363592
Удостоверено време: 19.07.2019 12:29:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложения за обособена позиция 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000105363608
Удостоверено време: 19.07.2019 12:29:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите параметри Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093575487
Удостоверено време: 17.12.2018 16:24:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (35)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.