Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект „гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг”

Номер 24-18-019
  • Прикачени файлове (13)
Документация
    Dokumentacia Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088030324
Удостоверено време: 14.07.2018 14:44:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Царево Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090960175
Удостоверено време: 21.09.2018 16:28:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088030037
Удостоверено време: 14.07.2018 14:36:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092349058
Удостоверено време: 07.11.2018 17:29:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088030094
Удостоверено време: 14.07.2018 14:37:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОВ ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088030494
Удостоверено време: 14.07.2018 14:48:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094619864
Удостоверено време: 22.01.2019 16:56:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 от 03.08.18 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089293864
Удостоверено време: 03.08.2018 10:32:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092349005
Удостоверено време: 07.11.2018 17:28:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092349022
Удостоверено време: 07.11.2018 17:28:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092349038
Удостоверено време: 07.11.2018 17:29:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094619891
Удостоверено време: 22.01.2019 16:56:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на ценови 24-18-019 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091861747
Удостоверено време: 23.10.2018 14:32:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.