„Разработване на социално-икономически анализ на районите“

Номер 24-18-055
  • Прикачени файлове (11)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102867
Удостоверено време: 07.06.2018 17:26:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088756210
Удостоверено време: 25.07.2018 13:37:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085102903
Удостоверено време: 07.06.2018 17:27:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение-Изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087503434
Удостоверено време: 06.07.2018 17:18:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка РСИА Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089452853
Удостоверено време: 06.08.2018 11:28:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОВ ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089532200
Удостоверено време: 07.08.2018 14:20:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор 24-18-055 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000174719313
Удостоверено време: 11.02.2022 17:34:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087503378
Удостоверено време: 06.07.2018 17:17:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087503420
Удостоверено време: 06.07.2018 17:17:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор за обществена поръчка и приложения към него Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089453460
Удостоверено време: 06.08.2018 11:35:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Становище за осъществен контрол от АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000087241986
Удостоверено време: 03.07.2018 10:50:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.