Извършване на междинна оценка и изготвяне на междинен доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.

Номер 24-18-071
  • Прикачени файлове (18)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089451511
Удостоверено време: 06.08.2018 11:12:45
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089450967
Удостоверено време: 06.08.2018 11:05:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091929530
Удостоверено време: 25.10.2018 12:02:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089451142
Удостоверено време: 06.08.2018 11:08:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка ОВ ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089581739
Удостоверено време: 08.08.2018 10:19:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093556336
Удостоверено време: 17.12.2018 11:10:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОВ ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093670142
Удостоверено време: 20.12.2018 10:16:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094248958
Удостоверено време: 10.01.2019 16:34:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090713989
Удостоверено време: 13.09.2018 15:00:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 2 от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091929498
Удостоверено време: 25.10.2018 12:02:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091929511
Удостоверено време: 25.10.2018 12:02:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091929516
Удостоверено време: 25.10.2018 12:02:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091929524
Удостоверено време: 25.10.2018 12:02:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093556385
Удостоверено време: 17.12.2018 11:10:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническа спецификация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093556441
Удостоверено време: 17.12.2018 11:11:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Техническо предложение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093556496
Удостоверено време: 17.12.2018 11:12:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Ценово предложение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093556513
Удостоверено време: 17.12.2018 11:12:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценовите параметри Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000090932016
Удостоверено време: 20.09.2018 16:44:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (18)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.