ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК

Номер 24-18-083
  • Прикачени файлове (13)
Документация
    Documentacia 24- 18 -083 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091551838
Удостоверено време: 13.10.2018 16:05:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091518622
Удостоверено време: 12.10.2018 11:55:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение № РД-02-14-254 от 13.03.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096782648
Удостоверено време: 13.03.2019 16:11:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091518639
Удостоверено време: 12.10.2018 11:56:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление ОВ ЕС 24-18-083 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091551168
Удостоверено време: 13.10.2018 15:06:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възлагане на поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097999911
Удостоверено време: 05.04.2019 10:31:07
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възлагане на поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097999957
Удостоверено време: 05.04.2019 10:31:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092033366
Удостоверено време: 29.10.2018 11:45:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094370478
Удостоверено време: 15.01.2019 09:28:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096776824
Удостоверено време: 13.03.2019 14:58:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 1 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096776853
Удостоверено време: 13.03.2019 14:59:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 2 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096776876
Удостоверено време: 13.03.2019 14:59:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад - 3 част Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000096776890
Удостоверено време: 13.03.2019 14:59:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (13)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.