„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Номер 24-18-085

 „Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

  • Прикачени файлове (9)
Документация
    Документация за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086828866
Удостоверено време: 28.06.2018 12:06:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение за откриване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086828684
Удостоверено време: 28.06.2018 12:04:51
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за прекратяване на процедурата
    Решение за прекратяване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091001984
Удостоверено време: 25.09.2018 12:41:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086828783
Удостоверено време: 28.06.2018 12:05:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000086828825
Удостоверено време: 28.06.2018 12:05:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за прекратяване АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091622479
Удостоверено време: 16.10.2018 10:07:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за прекратяване ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091622530
Удостоверено време: 16.10.2018 10:08:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091001955
Удостоверено време: 25.09.2018 12:40:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091001973
Удостоверено време: 25.09.2018 12:41:04
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.