ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.

Номер 24-18-099
  • Прикачени файлове (6)
Документация
    Документация Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093458880
Удостоверено време: 13.12.2018 13:30:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Решение РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093507514
Удостоверено време: 14.12.2018 17:17:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093458914
Удостоверено време: 13.12.2018 13:31:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093456252
Удостоверено време: 13.12.2018 12:32:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    04 Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093458937
Удостоверено време: 13.12.2018 13:31:26
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093507508
Удостоверено време: 14.12.2018 17:17:21
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.