„Избор на доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите на МРРБ“ с две обособени позиции

Номер 24-19-003
  • Прикачени файлове (18)
Документация
    документация 24-19-003 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094876646
Удостоверено време: 30.01.2019 14:06:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415928
Удостоверено време: 10.04.2019 15:51:50
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094876735
Удостоверено време: 30.01.2019 14:08:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103132748
Удостоверено време: 17.06.2019 17:23:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка ОП 1 в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103168616
Удостоверено време: 18.06.2019 12:47:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104531120
Удостоверено време: 08.07.2019 10:30:56
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104531154
Удостоверено време: 08.07.2019 10:31:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор по ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000194546886
Удостоверено време: 25.08.2022 12:37:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000201793545
Удостоверено време: 27.10.2022 17:19:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключил договор ОП2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000201793628
Удостоверено време: 27.10.2022 17:20:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415781
Удостоверено време: 10.04.2019 15:49:36
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415803
Удостоверено време: 10.04.2019 15:49:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415819
Удостоверено време: 10.04.2019 15:50:06
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415829
Удостоверено време: 10.04.2019 15:50:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000098415883
Удостоверено време: 10.04.2019 15:51:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за публикуване, ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000103132703
Удостоверено време: 17.06.2019 17:22:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Договор с приложенията за публикуване, ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000104531270
Удостоверено време: 08.07.2019 10:32:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097576580
Удостоверено време: 29.03.2019 16:18:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (18)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.