“Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г“

Номер 24-19-014
  • Прикачени файлове (14)
Документация
    документация за обществена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100488392
Удостоверено време: 10.05.2019 15:38:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Покана за преговори Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101272822
Удостоверено време: 23.05.2019 14:36:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100488363
Удостоверено време: 10.05.2019 15:38:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102126399
Удостоверено време: 04.06.2019 15:39:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обавление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106854745
Удостоверено време: 15.08.2019 15:47:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106954275
Удостоверено време: 16.08.2019 16:39:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за прикл на дог Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117114243
Удостоверено време: 31.01.2020 09:49:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101133477
Удостоверено време: 21.05.2019 12:12:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102126307
Удостоверено време: 04.06.2019 15:38:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102126333
Удостоверено време: 04.06.2019 15:38:33
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102126357
Удостоверено време: 04.06.2019 15:38:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102126380
Удостоверено време: 04.06.2019 15:39:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106854719
Удостоверено време: 15.08.2019 15:46:47
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Становище на АОП във връзка с осъществен предварителен контрол Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101584496
Удостоверено време: 27.05.2019 15:36:15
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.