Подкрепа за интегрирани териториални стратегии за следващия програмен период (Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2)

Номер 24-19-015
  • Прикачени файлове (14)
Документация
    Покана с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100491334
Удостоверено време: 10.05.2019 16:15:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Покана за преговори Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101272402
Удостоверено време: 23.05.2019 14:35:18
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    02 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000100491409
Удостоверено време: 10.05.2019 16:16:24
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102128803
Удостоверено време: 04.06.2019 16:05:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106744629
Удостоверено време: 12.08.2019 17:26:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление възложена поръчка ОВ ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106762469
Удостоверено време: 13.08.2019 10:57:00
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123401569
Удостоверено време: 08.05.2020 15:24:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    ПРОТОКОЛ 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101144204
Удостоверено време: 21.05.2019 14:47:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102128710
Удостоверено време: 04.06.2019 16:04:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102128733
Удостоверено време: 04.06.2019 16:04:44
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102128758
Удостоверено време: 04.06.2019 16:04:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад от работата на комисията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000102128778
Удостоверено време: 04.06.2019 16:05:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000106745235
Удостоверено време: 12.08.2019 17:55:03
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Становище за предварителен контрол по чл.233 от ЗОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000101585297
Удостоверено време: 27.05.2019 15:46:11
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.