„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“

Номер 24-19-058
  • Прикачени файлове (5)
Документация
    ДОКУМЕНТАЦИЯ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112673499
Удостоверено време: 18.11.2019 12:05:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112673521
Удостоверено време: 18.11.2019 12:05:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление ОВ на ЕС -544773 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112673552
Удостоверено време: 18.11.2019 12:06:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112673654
Удостоверено време: 18.11.2019 12:07:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Разяснения по условията на процедурата
    Разяснение 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000113256698
Удостоверено време: 27.11.2019 16:58:59
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (5)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.