Проучване на възможностите за използването на водата на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода.

Номер 24-19-062
  • Прикачени файлове (16)
Документация
    Документация ПК Тракиец Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112671319
Удостоверено време: 18.11.2019 11:36:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112671274
Удостоверено време: 18.11.2019 11:36:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за избор на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003484
Удостоверено време: 12.02.2020 15:56:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112671234
Удостоверено време: 18.11.2019 11:36:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за поръчка в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112692720
Удостоверено време: 18.11.2019 17:09:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка в РОП на АОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121541005
Удостоверено време: 09.04.2020 11:46:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възложена поръчка в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121541237
Удостоверено време: 09.04.2020 11:46:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000165339193
Удостоверено време: 05.11.2021 16:18:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол № 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000115936212
Удостоверено време: 10.01.2020 16:30:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003386
Удостоверено време: 12.02.2020 15:54:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003400
Удостоверено време: 12.02.2020 15:55:05
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 4 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003415
Удостоверено време: 12.02.2020 15:55:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 5 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003433
Удостоверено време: 12.02.2020 15:55:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118003460
Удостоверено време: 12.02.2020 15:56:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000121541499
Удостоверено време: 09.04.2020 11:47:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение отваряне цени - 24-19-062.docx. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000116952149
Удостоверено време: 27.01.2020 14:23:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (16)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.