„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК“

Номер 24-19-071
  • Прикачени файлове (15)
Документация
    документация 24-19-071 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114600482
Удостоверено време: 18.12.2019 14:00:22
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114346797
Удостоверено време: 16.12.2019 14:04:42
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение за определяне на изпълнител Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123939966
Удостоверено време: 15.05.2020 16:40:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    Обявление за поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114347014
Удостоверено време: 16.12.2019 14:05:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000114606732
Удостоверено време: 18.12.2019 15:19:41
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130521358
Удостоверено време: 14.08.2020 12:21:52
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за възлагане в ОВ на ЕС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130531647
Удостоверено време: 14.08.2020 15:11:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000211003606
Удостоверено време: 19.01.2023 15:46:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118103795
Удостоверено време: 14.02.2020 15:45:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123939825
Удостоверено време: 15.05.2020 16:38:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123939873
Удостоверено време: 15.05.2020 16:38:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад част 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123939923
Удостоверено време: 15.05.2020 16:39:30
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад част 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000123939948
Удостоверено време: 15.05.2020 16:39:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000130531681
Удостоверено време: 14.08.2020 15:12:23
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Съобщение за отваряне на ценови предложения Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122818394
Удостоверено време: 27.04.2020 16:12:17
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (15)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.