Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.

Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.

27 януари 2015 | 11:58
  • Прикачени файлове (4)
    Дневен ред
    Презентации на последващи оценки на РПР
    Презентация актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.
    Протокол №1 от заседанието на СРП
Прикачени файлове (4)