Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 16 юни 2020 г.
28 април 2021 | 11:08
Протокол от първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 21.01.2021 г.
12 февруари 2021 | 16:31
Състав на Регионалните съвети за развитие
10 февруари 2021 | 13:00
Протокол от първо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион, проведено на 16.12.2020 г.
10 февруари 2021 | 12:52
Протокол от първо заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион, проведено чрез видеоконферентна връзка на 22.01.2021 г.
05 февруари 2021 | 17:10
Протокол от заседание на РСР на Североизточен район
04 февруари 2021 | 16:32
Протокол от първото заседание на РСР на Северозападен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.
26 януари 2021 | 15:41
Протокол от първото заседание на РСР на Северен централен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.
26 януари 2021 | 14:58
Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г.
25 август 2020 | 15:49
Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на СЦР за 2019 г.
30 юли 2020 | 15:59
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 17-18.12.2019 г. в к. к. Боровец
16 март 2020 | 10:04
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 14.11.2019г.
12 февруари 2020 | 13:00