Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от заседание на РСР на Североизточен район
04 февруари 2021 | 16:32
Протокол от първото заседание на РСР на Северозападен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.
26 януари 2021 | 15:41
Протокол от първото заседание на РСР на Северен централен регион, съгласно чл.18 от ЗРР, обн. ДВ бр.21 от 13 март 2020 г.
26 януари 2021 | 14:58
Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. за 2019 г.
25 август 2020 | 15:49
Протокол от неприсъствено заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР ( 2014-2020) на СЦР за 2019 г.
30 юли 2020 | 15:59
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 17-18.12.2019 г. в к. к. Боровец
16 март 2020 | 10:04
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 14.11.2019г.
12 февруари 2020 | 13:00
Протоколи и материали от заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведени на 29.11.2019 и 18.12.2019 в град Разград
15 януари 2020 | 13:22
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 26.07.2019г.
02 януари 2020 | 14:39
Протокол и материали от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2019 г. в к. к. Боровец
12 ноември 2019 | 14:52
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2019 г. в гр. Сандански
14 октомври 2019 | 14:57
Протокол и материали от съвместно заседаниe на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 25.06.2019г.
08 октомври 2019 | 15:11