Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:38
Презентации и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:27
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
25 юни 2018 | 16:25
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
25 юни 2018 | 16:16
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 29.03.2018г.
21 май 2018 | 14:00
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 18.12.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:11
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:10
Казус 3 Бургас: Взаимодействия суша – море
22 януари 2018 | 15:13
Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране по проект MARSPLAN-BS
21 декември 2017 | 16:51
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит
09 август 2017 | 15:06
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 20.06.2017 г. в гр. Разград
09 август 2017 | 15:04
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица
09 август 2017 | 15:02