Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протоколи и материали от заседания на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведени на 29.11.2019 и 18.12.2019 в град Разград
15 януари 2020 | 13:22
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Смолян на 26.07.2019г.
02 януари 2020 | 14:39
Протокол и материали от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2019 г. в к. к. Боровец
12 ноември 2019 | 14:52
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2019 г. в гр. Сандански
14 октомври 2019 | 14:57
Протокол и материали от съвместно заседаниe на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 25.06.2019г.
08 октомври 2019 | 15:11
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в град Русе
22 юли 2019 | 12:24
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 04-05.04.2019 г. в гр. Разлог
11 юли 2019 | 12:52
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 29-30.11.2018 г.
11 юли 2019 | 12:46
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
11 юли 2019 | 11:33
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско
11 юли 2019 | 09:27
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019г.
07 юни 2019 | 16:35
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 23 април 2019 в гр. Русе
29 май 2019 | 09:59