Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
23 декември 2022 | 13:03
Протокол и решение от проведена писмена процедура за вземане на неприсъствено решение за определяне на представители на Регионалния съвет за развитие на ЮИР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027 г., както и в Комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕФСУ за програмен период 2021 – 2027 г.
28 ноември 2022 | 13:06
Протокол и материали от второто заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране, проведено на 28.09.2022г.
31 октомври 2022 | 14:17
Протокол и материали от проведено заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
24 октомври 2022 | 09:42
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион
19 октомври 2022 | 15:37
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион
12 октомври 2022 | 11:05
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за планиране
06 октомври 2022 | 17:16
Протокол от писмена процедура за неприсъствено приемане на решения на РСР на Североизточен регион за одобрение на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на СИР
12 ноември 2021 | 16:50
Протокол от проведена процедура за неприсъствено вземане на решение на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион за приемане на Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 на Югоизточен район от ниво 2
11 ноември 2021 | 10:59
Протокол от писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020
09 ноември 2021 | 09:57
Протокол от неприсъствено вземане на решение на РСР на Северен централен регион за планиране за приемане на Доклада за резултатите от последваща оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на СЦР от ниво 2
08 ноември 2021 | 16:25
Протокол от проведена писмена процедура за представяне на резултатите от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г.
05 ноември 2021 | 14:49