Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 31 март 2014 г.
14 май 2014 | 15:13
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 7 април 2014 г.
14 май 2014 | 15:12
Протоколи от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и Регионалния координационен комитет към Съвета - 27.03.2014 г, град Благоевград
28 април 2014 | 15:02
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 27.03.2014 г., гр. Благоевград
03 април 2014 | 14:06
Протокол от заседание на Регионалния съвeт за развитие на Югозападен район - 25.02.2014 г., гр. Благоевград
10 март 2014 | 16:32
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 25.02.2014 г., гр. Благоевград
04 март 2014 | 15:55
График на първите заседания на Регионалните съвети за развитие за 2014 г.
18 февруари 2014 | 10:35
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 12.12.2013 г., гр. Кюстендил
18 февруари 2014 | 10:34
Координати на председателите на Регионалните съвети за развитие за 2014 г.
20 януари 2014 | 15:02
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 12.12.2013 г., гр. Кюстендил
18 декември 2013 | 13:29
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 03.10.2013г., гр. Кюстендил
30 октомври 2013 | 15:31
График на заседанията на Регионалните съвети за развитие до 31.12.2013 г
04 октомври 2013 | 17:05