Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2014 г. в Боровец
10 октомври 2014 | 16:52
Презентации от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.09.2014 г. в Боровец
29 септември 2014 | 14:10
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 26 юни, 2014г. в гр. Добрич
25 юли 2014 | 14:48
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район и Регионалния координационен комитет към Съвета - 06.06.2014 г. в град Стара Загора
18 юли 2014 | 15:05
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведен на 27.06.2014 година в град Видин
16 юли 2014 | 15:10
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 18-19 юни 2014 г. в град Сандански
11 юли 2014 | 10:38
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 24 юни 2014 г.
10 юли 2014 | 14:59
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведен на 08.04.2014 година, в град Добрич
04 юли 2014 | 13:53
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведен на 10.06.2014 година, в град Русе
04 юли 2014 | 13:52
Материали от заседанието на регионалния съвет за развитие на ЮЗР 18-19.06.2014, Сандански
23 юни 2014 | 11:15
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 14 април 2014 г.
14 май 2014 | 15:21
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 27.03.2014 г.
14 май 2014 | 15:19