Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 26.03.2015 г. в гр. Варна
02 юли 2015 | 14:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 17.03.2015 г. в гр. Велико Търново
02 юли 2015 | 14:42
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 19.03.2015 г. в гр. Кърджали
02 юли 2015 | 14:41
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 31.03.2015 г. в гр. Монтана
02 юли 2015 | 14:40
Материали от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 18 и 19 юни 2015 г. в к.к. Боровец
23 юни 2015 | 10:43
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 22 и 23 април 2015г. в гр. Банско
21 май 2015 | 10:52
Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 22 и 23 април, 2015г. в гр. Банско
29 април 2015 | 17:18
Протокол от заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26 февруари 2015 г. в Разлог
14 април 2015 | 10:31
Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.02.2015 г. в Разлог
11 март 2015 | 11:34
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 21 октомври, 2014г. в гр. Разград
16 февруари 2015 | 14:46
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 8 октомври, 2014г. в гр. Ямбол
16 февруари 2015 | 14:45
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 14 октомври, 2014 г. в град Ловеч
16 февруари 2015 | 14:44