Регионални съвети за развитие

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 08.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:41
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 1 и 2.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:39
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, проведено на 23 и 24.09.2015 г.
03 ноември 2015 | 14:35
Материали от Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 17 и 18.09.2015 г. в Боровец
23 септември 2015 | 17:03
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен район, проведено на 25 юни 2015 г. в гр. Варна
11 август 2015 | 11:17
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 18 и 19 юни 2015 г. в к.к. Боровец
23 юли 2015 | 14:33
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 18.06.2015 г. в гр. Кърджали
16 юли 2015 | 15:51
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 23.06.2015 г. в гр. Сливен
16 юли 2015 | 15:50
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 09.06.2015 г. в гр. Велико Търново
16 юли 2015 | 15:46
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 11-12.06.2015 г. в гр. Вършец
16 юли 2015 | 15:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 24.03.2015 г. в гр. Сливен
02 юли 2015 | 14:45
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 26.03.2015 г. в гр. Варна
02 юли 2015 | 14:44