Регионални съвети за развитие

Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.02.2015 г. в Разлог
11 март 2015 | 11:34
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 21 октомври, 2014г. в гр. Разград
16 февруари 2015 | 14:46
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 8 октомври, 2014г. в гр. Ямбол
16 февруари 2015 | 14:45
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 14 октомври, 2014 г. в град Ловеч
16 февруари 2015 | 14:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, проведено на 4 декември, 2014г. в гр. Шумен
16 февруари 2015 | 14:42
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 11 декември, 2014г. в гр. Смолян
16 февруари 2015 | 14:40
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 9 декември, 2014г. в гр.Разград
16 февруари 2015 | 14:40
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 5 декември, 2014г. в гр. Ямбол
16 февруари 2015 | 14:39
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, проведено на 12 декември, 2014г. в село Сливек, област Ловеч
16 февруари 2015 | 14:37
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регоиналния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 16-17 декември 2014 г.
22 януари 2015 | 17:41
Председатели на Регионалните съвети за развитие за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.
06 януари 2015 | 10:25
Материали от съвместното заседание на Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 16-17.12.2014 г., к.к. Боровец
18 декември 2014 | 15:38