Регионални съвети за развитие

Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 20-21.09.2018 г. в гр. Сандански
11 юли 2019 | 11:33
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 20-21.06.2018 г. в гр. Банско
11 юли 2019 | 09:27
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Пловдив на 09.04.2019г.
07 юни 2019 | 16:35
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 23 април 2019 в гр. Русе
29 май 2019 | 09:59
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в гр. Хасково на 17.12.2018г.
02 април 2019 | 15:59
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в гр. Хасково на 03.10.2018г.
07 февруари 2019 | 13:09
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведен на 04.12.2018 г.
28 януари 2019 | 10:08
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 31-ви октомври в гр. Силистра
12 декември 2018 | 11:04
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 26-ти юни 2018 г. в гр. Габрово
12 декември 2018 | 11:02
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 27-ми март 2018 г. в гр. Габрово
12 декември 2018 | 10:58
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 12-ти декември 2017 г. в гр. Велико Търново
12 декември 2018 | 10:50
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 25-ти октомври 2017 година в гр. Велико Търново
12 декември 2018 | 10:39