Регионални съвети за развитие

Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 31-ви октомври в гр. Силистра
12 декември 2018 | 11:04
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 26-ти юни 2018 г. в гр. Габрово
12 декември 2018 | 11:02
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 27-ми март 2018 г. в гр. Габрово
12 декември 2018 | 10:58
Протокол и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към него, проведено на 12-ти декември 2017 г. в гр. Велико Търново
12 декември 2018 | 10:50
Протокол и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено на 25-ти октомври 2017 година в гр. Велико Търново
12 декември 2018 | 10:39
Протокол и материали от заседаниe на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено в гр. Стара Загора на 26.06.2018г.
11 декември 2018 | 11:47
Протокол и материали от съвместното заседание на РСР и РКК на Южен централен район, проведено в гр. Пазарджик на 28.06.2018г.
10 октомври 2018 | 15:47
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
25 юни 2018 | 16:45
Презентации и материали от заседание на Регионалния съвет за развитие и на Югозападен район, проведено на 14-15.03.2018 г. в гр. Кюстендил
25 юни 2018 | 16:40
Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:38
Презентации и материали от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 05-06.12.2017 г. в с. Баня, Община Разлог
25 юни 2018 | 16:27
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 25-26.10.2017 г. в гр. Банско
25 юни 2018 | 16:25