Открито управление

Дневна информация за плащанията на бюджета за 23.07.2013
23 юли 2013 | 07:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 22.07.2013
22 юли 2013 | 08:00
Дневна информация за плащанията на бюджета за 19.07.2013
19 юли 2013 | 08:04
Дневна информация за плащанията на бюджета за 18.07.2013
18 юли 2013 | 08:05
Дневна информация за плащанията на бюджета за 17.07.2013
17 юли 2013 | 08:03
Дневна информация за плащанията на бюджета за 16.07.2013
16 юли 2013 | 08:02
Дневна информация за плащанията на бюджета за 15.07.2013
15 юли 2013 | 07:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 12.07.2013
12 юли 2013 | 07:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 11.07.2013
11 юли 2013 | 08:02
Дневна информация за плащанията на бюджета за 10.07.2013
10 юли 2013 | 08:10
Дневна информация за плащанията на бюджета за 09.07.2013
09 юли 2013 | 07:59
Дневна информация за плащанията на бюджета за 08.07.2013
08 юли 2013 | 08:29