Открито управление

Дневна информация за плащанията на бюджета за 26.06.2013
26 юни 2013 | 08:01
Дневна информация за плащанията на бюджета за 25.06.2013
25 юни 2013 | 07:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 24.06.2013
24 юни 2013 | 08:08
Дневна информация на плащанията
21 юни 2013 | 08:58
Дневна информация за плащанията на бюджета за 19.06.2013
19 юни 2013 | 08:19
Дневна информация за плащанията на бюджета за 18.06.2013
18 юни 2013 | 08:13
Дневна информация за плащанията на бюджета за 17.06.2013
17 юни 2013 | 08:17
Дневна информация за плащанията на бюджета за 14.06.2013 г
14 юни 2013 | 08:17
Дневна информация за плащанията на бюджета за 13.06.2013 г
13 юни 2013 | 08:33
Дневна информация за плащанията на бюджета за 12.06.2013 г.
12 юни 2013 | 08:15
Дневна информация за плащанията на бюджета за 11.06.2013 г.
11 юни 2013 | 08:17
Дневна информация за плащанията на бюджета за 10.06.2013 г.
10 юни 2013 | 08:04