Открито управление

Дневна информация за плащанията
26 август 2013 | 11:42
Дневна информация за плащанията
23 август 2013 | 16:38
Дневна информация за плащанията
22 август 2013 | 09:40
Дневна информация за плащанията
21 август 2013 | 13:37
Дневна информация за плащанията
20 август 2013 | 09:21
Дневна информация за плащанията
19 август 2013 | 10:54
Дневна информация на плащанията
14 август 2013 | 13:31
Дневна информация на плащанията
13 август 2013 | 10:19
Дневна информация на плащанията
12 август 2013 | 09:07
Дневна информация за плащанията на бюджета за 09.08.2013
09 август 2013 | 08:04
Дневна информация за плащанията на бюджета за 08.08.2013
08 август 2013 | 08:05
Дневна информация за плащанията на бюджета за 06.08.2013
06 август 2013 | 08:02