Обяви
Обяви
Полезна информация
Полезна информация
Обяви - front.mrrb.short
Обяви
02 юли 2024 | 15:15
Ограничена покана за проектно предложение за управление по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансгран...

02 юли 2024 | 15:12
Ограничена покана за Проект за управление по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България-Турция 2021-2027

01 юли 2024 | 16:58
Ограничена покана за Проект за управление по Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Сърбия 2021-2027

28 юни 2024 | 15:07
Покана за провеждане на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен регион за планиране

Виж всички
Полезна информация - front.mrrb.short
Полезна информация
19 юни 2024 | 13:06
Стартира кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни ...

29 април 2024 | 11:37
Избори за членове на Европейския парламент и избори за Народно събрание на 9 ЮНИ 2024 г.

25 октомври 2023 | 09:23
Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслуж...

18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

Виж всички
За обществено обсъждане - front.mrrb.short
За обществено обсъждане
Нормативни актове - front.mrrb.short
Нормативни актове
За обществено обсъждане - front.mrrb.short
За обществено обсъждане
12 юли 2024 | 11:31
Консултационни документи по проекта на нов Закон за движението по пътищата (ЗДвП) и на Закон за пътнотран...

12 юни 2024 | 17:54
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

10 юни 2024 | 16:29
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

23 май 2024 | 11:22
Как да изглеждат Интеррег програмите след 2027 г.?

Виж всички
Нормативни актове - front.mrrb.short
Нормативни актове
15 юли 2024 | 14:52
Заповед № РД-02-15-100 от 12.07.2024 г. за одобряване на ОУП на община Аврен

12 април 2024 | 19:00
Наредба РД-02-20-1 от 01.04.2024 г. за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища ...

06 февруари 2024 | 14:56
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалнот...

04 януари 2024 | 12:25
Програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абраз...

Виж всички