Обяви
Полезна информация
Обяви
28 ноември 2023 | 15:21
Обявление за отчуждение на частни имоти на територията на община Костенец за изграждане на жп линия София...

23 ноември 2023 | 16:27
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Обект „Модернизация на Път I-1 (Е-79) „Мездра –...

26 октомври 2023 | 16:22
Обява за купуване или наемане на сграда за ГД СППРР

24 октомври 2023 | 15:48
Процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост за държавна нужда за изграждане на ...

Виж всички
Полезна информация
25 октомври 2023 | 09:23
Работата на деловодството на ГД СППРР от 01.11.2023 г. ще бъде поета от Центъра за административно обслуж...

18 юли 2023 | 16:48
Информационен ден по процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстанов...

01 юни 2023 | 13:40
Въвеждане на електронно подписване на договори за БФП по ОПРР 2014-2020

20 февруари 2023 | 12:09
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
08 декември 2023 | 13:13
Проект на Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции

06 декември 2023 | 09:44
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изиск...

08 ноември 2023 | 12:08
Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и...

26 октомври 2023 | 15:58
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Виж всички
Нормативни актове
06 декември 2023 | 13:28
Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

10 ноември 2023 | 13:52
Наредба № РД-02-20-1 от 26.10.2023 г. за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна о...

31 октомври 2023 | 11:15
Решение № 9-П/2023 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологичн...

20 октомври 2023 | 18:00
Закон за обществените поръчки. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Виж всички