Обяви
Полезна информация
Обяви
04 август 2021 | 12:47
Обявление за отчуждаване на имоти в землището на село Горна Василица, община Костенец

30 юли 2021 | 10:07
Обявление - отчуждаване на имоти

07 май 2021 | 12:07
Обява за провеждане на консултации по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на проект на...

29 април 2021 | 15:01
Конкурс за свободни позиции в Съвместния секретариат на Програма Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020...

Виж всички
Полезна информация
20 април 2021 | 16:04
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
27 август 2021 | 12:14
Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 236 на Министерския съвет ...

13 август 2021 | 13:53
Покана за участие в консултации по проекта на Доклад за определяне на обхвата и съдържанието на екологичн...

10 август 2021 | 12:28
Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Морски пространствен план за периода 2021-2...

09 август 2021 | 11:13
Покана за участие в консултации по проекта на Задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада ...

Виж всички
Нормативни актове
07 май 2021 | 12:01
Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Екологична оценка на ОУПО Бяла

15 март 2021 | 15:04
Закон за устройство на територията

17 февруари 2021 | 18:00
ЗАКОН за управление на етажната собственост

16 февруари 2021 | 14:45
Наредба № РД-02-20-3 от 2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – откр...

Виж всички