Обяви
Полезна информация
Обяви
18 февруари 2020 | 16:23
Отчуждаване на части от имоти за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура

03 февруари 2020 | 14:42
Отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „...

04 декември 2019 | 17:49
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 деке...

26 ноември 2019 | 10:34
Обявление за отчуждаване на имоти а изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“ на територията на област ...

Виж всички
Полезна информация
23 декември 2019 | 11:20
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да ...

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
21 февруари 2020 | 17:23
Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ

21 февруари 2020 | 10:02
Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за цели...

11 февруари 2020 | 11:39
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летл...

11 февруари 2020 | 11:34
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите...

Виж всички
Нормативни актове
13 февруари 2020 | 17:13
Консултации по ЕО на проекта за Изменение на ОУП на Община Царево

13 януари 2020 | 15:35
Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на МРРБ за 2020 г. за изработван...

04 декември 2019 | 18:18
Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ

29 ноември 2019 | 17:19
Общ устройствен план на община Балчик

Виж всички