Обяви
Полезна информация
Обяви
31 март 2020 | 17:05
Предварително информационно известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предост...

11 март 2020 | 14:58
Отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, у...

09 март 2020 | 12:03
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на...

27 февруари 2020 | 10:40
Отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен...

Виж всички
Полезна информация
23 декември 2019 | 11:20
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да ...

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
20 март 2020 | 19:09
Проект на „Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода ...

16 март 2020 | 12:25
Проект на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъ...

21 февруари 2020 | 17:23
Проект на Закон за движението по пътищата - Консултационен документ

21 февруари 2020 | 10:02
Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за цели...

Виж всички
Нормативни актове
01 април 2020 | 15:39
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община...

14 март 2020 | 14:26
ЗАКОН за обществените поръчки

13 март 2020 | 14:01
Закон за регионалното развитие

13 март 2020 | 13:11
Закон за туризма

Виж всички