Обяви
Полезна информация
Обяви
30 юни 2020 | 16:15
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разр...

26 юни 2020 | 09:32
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на учас...

26 юни 2020 | 09:31
Отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Авт...

05 май 2020 | 13:31
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организи...

Виж всички
Полезна информация
23 декември 2019 | 11:20
Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще извърши инвентаризация в териториалните си звена без да ...

16 септември 2019 | 11:57
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

19 март 2019 | 14:22
До 15 април 2019 г. МРРБ приема предложения за промени в ЗУЕС

23 август 2017 | 17:18
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране...

Виж всички
За обществено обсъждане
Нормативни актове
За обществено обсъждане
03 юли 2020 | 14:15
Проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа

29 юни 2020 | 16:50
Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на ...

11 юни 2020 | 11:37
Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за създаване, по...

02 юни 2020 | 20:01
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изп...

Виж всички
Нормативни актове
01 април 2020 | 15:39
Съобщение за отмяна на общественото обсъждане на проекта на изменение на общия устройствен план на Община...

14 март 2020 | 13:26
ЗАКОН за обществените поръчки

13 март 2020 | 14:01
Закон за регионалното развитие

13 март 2020 | 13:11
Закон за туризма

Виж всички