Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за 2009 г.

Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие за 2009 г.

02 септември 2010 | 00:00
 
  • Прикачени файлове (6)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие в Югоизточен район (2007-2013)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2007-2013)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2007-2013)
    Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2009 година
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район (2007-2013)
    Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2007-2013)
Прикачени файлове (6)