ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата е 31 152 400 евро