ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Териториален обхват

Програмният район обхваща 2 области от българска страна – Благоевград и Кюстендил и 3 региона от страната на Република Северна Македония – Североизточен, Източен и Югоизточен. Границата между двете държави е с дължина 165 км с три функциониращи гранични контролно-пропускателни пункта. В района на трансгранично сътрудничество живеят 948 564 души. В него се отличават 5 средно големи града: Благоевград и Кюстендил от българска страна и Куманово, Щип и Струмица откъм Република Северна Македония. Граничният регион се оценява като притежаващ богато културно и природно наследство и висока степен на екологична чувствителност по отношение на изменението на климата.