ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027 - Новини и обяви

Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП)  по Териториалната стратегия на Програмата България-Северна Македония 2021-2027
Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програмата България-Северна Македония 2021-2027
30 април 2024 | 14:22
Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027
Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027
07 юни 2023 | 16:45
Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на Интеррег (VI-A) ИПП програмата България – Северна Македония 2021- 2027
Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на Интеррег (VI-A) ИПП програмата България – Северна Македония 2021- 2027
19 април 2023 | 14:53
Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“
12 април 2023 | 17:29
Обявление на ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Северна Македония 2021–2027, за изграждане/рехабилитация на нов граничен контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово
30 декември 2022 | 08:21
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония 2021-2027
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Северна Македония 2021-2027
30 ноември 2022 | 14:01
Покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Съвместните комитети за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество, които България управлява в периода 2021 – 2027 г.
21 октомври 2022 | 16:20

Страница 1 от 1