ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет от ЕС на програмата Дунав за периода 2021-2027 г. е в размер на 215 047 857 евро (165 424 228 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР ), 30 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП)  и 19 623 629 евро от Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество).

 

Приоритет

Съфинансиране от ЕС

Национално съфинансиране

Общо

Приоритет 1 „По-конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“

40 859 093 €

10 214 773 €

50 073 866 €

Приоритет 2 „По-зелен, нисковъглероден Дунавски регион“

75 266 749 €

18 816 687 €

94 083 436 €

Приоритет 3 „По-социален Дунавски регион “

55 912 443 €

13 987 111 €

69 890 554 €

Приоритет 4 „По-добро управление на сътрудничеството в Дунавския регион“

43 009 572 €

10 752 393 €

53 761 965 €

 

215 047 857 €

53 761 964 €

268 809 821 €