ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021-2027 - Териториален обхват

Програмната зона се състои от 14 (четиринадесет) държави, които съставляват макрорегиона с най-голям брой участващи страни от всички транснационални програми на Европейския съюз: Държави-членки (ДЧ) на ЕС: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Германия (Баден-Вюртемберг и Бавария), Унгария, Румъния, Словакия и Словения; присъединяващи се страни: Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, съседни страни: Молдова и Украйна (Чернивецка област, Ивано-Франковска област, Закарпатска област, Одеска област).

Географски, районът се припокрива с територията, разглеждана от Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR), включваща басейна на река Дунав и нейните притоци, съставляващи една пета на територията на ЕС, с население от приблизително 114 милиона души.