Издадени заповеди през 2015 година

Издадени заповеди през 2015 година

06 януари 2015 | 14:39
  • Прикачени файлове (25)
    Заповед № РД-02-15-4/09.01.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-10/27.01.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-9/27.01.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-15 /30.01.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-16 /30.01.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-19 от 04.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-17 от 04.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-21/10.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-23/ 10.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-24/ 10.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-25/ 10.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-26/ 10.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-31/ 24.02.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-76/28.05.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-108/17.07.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-107/17.07.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-111/11.08.2015 г.
    Заповед № РД-02-15- 124/ 28.08.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-139/12.10.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-147 от 16.10.2015 г. за разрешаване изработване на ПУП-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ЗОНАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ „БУРГАС-ИЗТОК“
    Заповед № РД-02-15-157 от 26.11.2015г.-НКЖИ
    Заповед № РД-02-15-158 от 30.11.2015г. НКЖИ
    Заповед № РД-02-15-167/21.12.2015 г.
    Заповед № РД-02-15-170/28.12.2015 г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план за обект „Малка ВЕЦ „Илийна“ на река Илийна.
    Заповед № РД-02-15-97 от 06.07.2015 г.
Прикачени файлове (25)