„Строително-монтажни работи на обект „Отводняване на с. Бозаджии, община Сливен"

Номер 02-08-077
  • Прикачени файлове (1)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000122855501
Удостоверено време: 28.04.2020 13:15:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.