Проектиране и разработване на Информационна система за електронен архив на ОП по ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и първоначалното й зареждане с намличните към момента данни

Номер 03-11-078
  • Прикачени файлове (1)
Други
    Документация 23.10.2015 16:50:28
Прикачени файлове (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.